Grundläggande arbetsmiljöutbildning, 3+1 dagar

Grundläggande arbetsmiljöutbildning är en partsgemensamt framtagen utbildning som ger en grund i vad arbetsmiljöansvaret, arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagstiftningen innebär. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Deltagarna får kunskap och förståelse inom arbetsmiljöområdet inklusive risk- och friskfaktorer för att kunna tillämpa lagar och regler.

Kursinnehåll

  • Vad som ingår i arbetsmiljöarbetet 
  • Ansvar, roller och uppgifter utifrån arbetsmiljölagstiftningen, arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljöverkets föreskrifter 
  • Viktiga aspekter för att främja hälsa i arbetslivet enligt forskningen 
  • Att se signaler tidigt, undvika risker och att främja det som skapar hälsa 
  • Det systematiska förebyggande arbetet 
  • Relevanta föreskrifter för verksamhet i Svenska kyrkan
  • Diskrimineringslagen och arbetsmiljö 
  • Metoder och verktyg i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR-personal. Vi ser gärna att arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare deltar tillsammans.

Kursmål

Så skapar du förutsättningar för ett bra arbetsklimat i praktiken. Ditt ansvar som arbetsgivarföreträdare och som skyddsombud. Så främjar du hälsa och undviker ohälsa. Det systematiska arbetet för att utveckla och främja en bra arbetsmiljö.

Övrigt

Utbildningstid 3+1 dagar. Deltagarna får en projektuppgift relaterad till den egna arbetsplatsen inför dag 4.
Utbildningen genomförs i samverkan mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationer

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.

Kursledare: Specialister inom ledarskap och arbetsmiljö, förhandlare/rådgivare, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, ombudsman eller arbetsmiljöspecialist, arbetstagarorganisation.

Kontakt: Sara Strandberg, sara.strandberg@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Pris: 8 400 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Malmö

High Court & Stortorget
2023-04-20 10:00 - 16:00
Platser finns
8 400 kr exkl. moms

Stockholm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
4 dagar mellan2023-10-10 10:00 - 16:302023-11-23 09:30 - 16:00
Visa kursdagar
Platser finns
8 400 kr exkl. moms