Kränkande särbehandling och konflikter

Den sociala arbetsmiljön handlar om samspelet mellan människor i arbetslivet. Det här är en utbildning där du får fördjupade kunskaper om vad som är viktigt att göra för att skapa ett robust samarbetsklimat, hur du ser signaler på mobbning/kränkande särbehandling och konflikter och vad du ska göra om det pågår kränkningar eller konflikter.

Kursinnehåll

 • Vad är en kränkande särbehandling? 
 • Vad är en konflikt? 
 • Arbetsgivarens ansvar vid kränkande särbehandling och trakasserier. 
 • I vilka situationer kan kränkande särbehandling uppstå? 
 • Teorier kring konflikter och hantering av konflikter. 
 • Vilka åtgärder är arbetsgivaren skyldig att vidta? 
 • Policy och handlingsplan i praktiken. 
 • Arbetsrättsliga konsekvenser för arbetsgivaren. 
 • Behov av externa utredare och experter. 
 • Hur kan man arbeta förebyggande med robusta samarbetsklimat? 
 • Tillämpning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR-personal. Vi ser gärna att arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare deltar tillsammans i utbildningen.

Kursmål

Du lär dig arbeta förebyggande, upptäcka signaler på kränkande beteende och konflikter och att skapa robusta samarbetsklimat . Du får konkreta kunskaper hur du upprättar handlingsplaner och policys för området samt all nödvändig juridisk inblick i ansvar och skyldigheter för arbetsgivare.

Övrigt

Utbildningstid 2 dagar

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.

Kursledare: Thomas Jordan, för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: Anna von Malmborg, anna.vonmalmborg@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Pris: 4 200 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.