Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ett fungerande arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön skapar grunden för resultatrika och sunda arbetsplatser.

Vi går igenom vad organisatorisk och social arbetsmiljö är, vad föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär och hur det går att systematiskt arbeta med att främja hälsosam arbetsbelastning, arbetstidsförläggning samt socialt samspel på arbetsplatsen.

Kursinnehåll

  • Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö? 
  • Vem har ansvaret för arbetsmiljön? 
  • Att förebygga ohälsosam arbetsbelastning 
  • Arbetstid och ohälsa 
  • Vad är kränkande särbehandling och vad kan göras för att förebygga? 
  • Arbetsrelationer och samarbete 
  • Att arbeta systematiskt 
  • Metoder för att skapa och stärka arbetsglädje

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR-personal. Vi ser gärna att arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare deltar i utbildningen tillsammans

Kursmål

Du får ingående kunskaper om krav och ansvar gällande det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet. Du lär dig vad bestämmelserna i gällande föreskrifter innebär och att tillämpa och implementera dem. Du får konkreta råd om hur man arbetar systematiskt för att undvika psykisk ohälsa och skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Övrigt

Utbildningstid 1 dag

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.

Kursledare: Sara Strandberg arbetsmiljöspecialist, Anna-Lena Enström, förhandlare/rådgivare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: sara.strandberg@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Stockholm

Via videoverktyget Zoom
2023-05-10 09:30 - 15:30
Platser finns
2 100 kr exkl. moms