Bokningsvillkor

Plats kommer att tilldelas i turordning efterhand som anmälningarna inkommer. Kurser/seminarier genomförs bara då minsta antalet deltagare är uppfyllt. Anmälan är bindande.

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras full avgift. Uteblir anmäld deltagare utan avanmälan debiteras hel avgift. Undantag görs vid sjukdom. Intyg erfordras.