Kyrkogårdschef NU

Svenska kyrkan bjuder, i samverkan med FSK- Föreningen för Sveriges kyrkogårdschefer, in till ett ledarutvecklingsprogram som riktar sig till kyrkogårdschefer.
Syftet med programmet är att stärka deltagarnas förmåga att hantera såväl den dagliga verksamheten som de svåra situationer som följer av rollen.Kursinnehåll

Innehållet kommer att utgå från det egna ledarskapet och fokusera på hur man som ledare kan skapa förutsättningar för att genomföra bra möten, dialogsamtal och medarbetarsamtal men även svåra samtal och feed-back.
Deltagarna får också verktyg för att hantera förändringsarbete i den egna organisationen. En annan aspekt som lyfts fram i programmet handlar om gruppdynamik samt hur ledare och grupp ömsesidigt påverkar varandra.
Programmets upplägg är konkret och praktiskt. 
Programmet består av tre moduler, sammanlagt nio dagar, där upplevelsebaserade övningar varvas med reflektioner runt den egna ledarrollen. Allt kopplat till den egna verkligheten. Deltagarna kommer att få praktiska verktyg som är användbara i ledarrollen och god möjlighet att träna på tillämpning av dessa verktyg.
Även om tyngdpunkten ligger på upplevelsebaserat lärande är såväl övningar som verktyg väl förankrade i vedertagen ledarskapsteori. Deltagarna kommer också att få prova på chefshandledning där utgångspunkten är  den egna ledarrollen.       
Läs en längre text om programmet

Målgrupp

Kyrkogårdschefer

Kursmål

Avsikten är att deltagarna omgående ska kunna ha nytta av sina nyvunna kunskaper i den egna verksamheten.

Övrigt

Utvecklingsprogrammet består av 9 dagar fördelat på tre tillfällen som sträcker sig över hösten 2022-våren 2023
Det genomförs på Stiftsgården Stjärnholm, Oxelösund

Det finns logi bokad.


Kostnad för logi och måltider tillkommer och betalas till Stjärnholm.


Max 12 deltagare


Utbildningsledare:
Helén Källholm, mångårig chefserfarenhet från olika organisationer och i olika sektorer samt under ca nio år vd på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Helén är civilekonom och har också en examen från Gestaltakademin i Skandinavien
Monica Klingvall, ledarskapskonsult med gedigen erfarenhet av såväl ledarutveckling som handledning och coachning. Monica är socionom och är också examinerad från det fyraåriga programmet för individ- grupp och organisationsutveckling vid Gestaltakademin i Skandinavien.


Praktiska frågor: Pia Magnusson, 08-737 72 41 eller pia.magnusson@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare


Sista anmälningsdag är normalt fem veckor före första utbildningsdagen.

Pris: 22 500 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.