Personuppgiftsbehandling utbildningar och evenemang
För att kunna hantera bokning och betalning av utbildningen/evenemanget samlar vi in namn, kontaktuppgifter (till exempel adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer), fakturerings- och betalningsinformation samt önskemål om kost eller annan information som du själv anger.

Uppgifterna sparas i utbildningssystemet under 5 år. I ekonomisystemet sparas de enligt bokföringslagen. Om du har angett önskemål om särskild kost eller annan extra information, sparas det inte på annat ställe än i själva bokningen och gallras efter 1 år.

Vi tar ibland bilder eller filmar på våra evenemang. Om du inte vill vara med på bilder eller filmer kontaktar du oss innan evenemanget och meddelar detta. Du behöver också säga till fotografen på evenemanget att du inte vill medverka på bilder/filmer så att du går att identifiera.

Om du i efterhand upptäcker att du finns med på bilder/filmer som publicerats på vår hemsida eller sociala medier, har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss i så fall så ordnar vi det.

Du kan läsa mer om Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations hantering av personuppgifter här.