Arbetsanpassning och rehabilitering

Arbetsanpassning och rehabilitering lär dig regelverket och vad som är viktigt att tänka på i det praktiska rehabiliteringsarbetet, hur det går att förebygga. När kan arbetsgivaren anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar?

På varje arbetsplats ska det finnas rutiner och organisation för arbetet med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetslivsinriktad rehabilitering kan vara arbetsträning, ändrade arbetsuppgifter, anpassning av arbetsplatsen eller utbildning. Det är viktigt att ta hänsyn till varje arbetstagares förutsättningar genom att till exempel anpassa arbetsförhållandena. I första hand ska arbetsgivaren göra det i förebyggande syfte innan någon blir sjuk av fysiska eller psykiska orsaker.

Kursinnehåll

 • Att arbetsanpassa och förebygga. 
 • Rehabiliteringskedjan, dess regelverk. 
 • Vilket ansvar har arbetsgivare för sjuka arbetstagare. 
 • Vilka skyldigheter har arbetsgivaren. 
 • Vilka krav kan ställas på den sjuka. 
 • Rutiner för rehabilitering och anpassning. 
 • Tecken och signaler på ohälsa. 
 • Att hantera och förebygga stressrelaterade sjukdomar. 
 • Vad ska arbetsgivaren särskilt tänka på vid missbruksproblem. 
 • Arbetsförmåga och arbetskrav. 
 • Vägran att delta i rehabilitering. 
 • Avslut av rehabilitering.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR-personal. Vi ser gärna att arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare deltar

Kursmål

Efter utbildningen ska du: känna till grundläggande begrepp inom arbetslivsinriktad rehabilitering; ha kunskap om vilka lagar som styr den arbetslivsinriktade rehabiliteringen; förstå begreppet arbetsförmåga; ha fått kunskaper i praktiskt rehabiliteringsarbete.


Övrigt

Utbildningstid 1 dag


Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.


Kursledare: Sara Strandberg, arbetsmiljöspecialist och Peter Sparrfors, förhandlare/rådgivare, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation


Kontakt: Sara Strandberg, sara.strandberg@skao.se


Praktiska frågor:utbildning@skao.se


Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare


Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Stockholm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
2023-04-18 09:30 - 16:00
Platser finns
2 100 kr exkl. moms