Arbetsledarutbildning för vaktmästare på kyrkogård och i kyrka

Utbildningen sträcker sig över nio månader och består av tredagarskurs vid ett tillfälle och tvådagarskurs vid två tillfällen. Vid varje kurstillfälle varvas teori med tillämpning. Stor vikt läggs vid att möta deltagarna utifrån deras erfarenheter och behov av kunskap i sin arbetsledande ställning. Utbildningen ger också goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Kursinnehåll

Innehåll:
  • Arbetsledning 4 dagar, rollen som arbetsledare, ledarskap och motivation, situationsanpassat- och coachande ledarskap, kommunikation och beteendestilar, svåra samtal och feedback.
  • Arbetsrätt 1 dag: Grundläggande arbetsrätt. 
  • Arbetsmiljöansvar på kyrkogården, studiebesök på kyrkogård, 1 dag. 
  • Arbetsmiljö 1 dag: Psykosocial arbetsmiljö, Arbetsmiljölagen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är arbetsledare, förman eller vaktmästare i arbetsledandne ställning

Kursmål

Utbildningen syftar till att bli säkrare i rollen som arbetsledare och kunna leda sin verksamhet och sin personal på ett tryggt och utvecklande sätt.
I utbildningen ingår praktiska övningar och hemuppgifter.

Övrigt

Utbildningstid 7 dagar

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildningsdagen

Kursledare: Pär Åkerström, med flera medverkande från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: Pär åkerström, par.akerstrom@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbsida: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Pris: 16 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Stockholm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
7 dagar mellan2023-09-19 09:30 - 16:302024-04-17 08:30 - 15:30
Visa kursdagar
Få platser kvar
16 100 kr exkl. moms