Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården

Arbetet på kyrkogården är mångfasetterat med många olika arbetsmoment, detta gör att det är många arbetsmiljöregler att förhålla sig till och följa. För att förebygga skador och arbetsjukdomar och utveckla en god arbetsmiljö, så långt det är möjligt, är det viktigt att ha god kunskap om arbetsmiljöreglerna, ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete och en kultur på arbetsplatsen som gör att alla tar ansvar för arbetsmiljön.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning

  • Rollfördelning

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

  • Branschspecifika föreskrifter

  • Minderåriga 

  • Arbetsmiljö- och straffansvar.

Målgrupp

Chefer och arbetsledare, Skyddsombud, HR-personer

Kursmål

Utbildningen ger dig en översikt över lagstiftning och föreskrifter inom arbetsmiljön på kyrkogården. Du lär dig vad systematiskt arbetsmiljöarbete är och att göra riskbedömningar. Utbildningen ger dig de nödvändiga kunskaperna för att ta ansvar för arbetsmiljöuppgifterna på kyrkogården.

Övrigt

Utbildningstid 1 dag

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.

Kursledare: Christer Pettersson från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: Christer Pettersson, christer.pettersson@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

På distans

Via videoverktyget Zoom
2023-10-19 09:30 - 16:00
Platser finns
1 500 kr exkl. moms