Arbetsrätt i Svenska kyrkan, steg 1

Vill du bli en ännu bättre arbetsgivare? När du vet mer om lagar och Kyrkans kollektivavtal underlättar det arbetet på hemmaplan. Du undviker också att hamna i konfliktsituationer genom att du är säker på vad som gäller. Arbetsgivarfrågor/Arbetsrätt, Steg 1 handlar om vårt arbetsrättsliga system med lagar, kollektivavtal och möjligheter till lokala alternativ

Kursinnehåll

Utbildningen är en grundläggande teoretisk och praktisk utbildning som varvar föreläsning, diskussioner, övningar och verkliga fall.

  • Vårt arbetsrättsliga system
  • Lagen om anställningsskydd (LAS) - Anställningsavtal - Uppsägning av personliga skäl - Uppsägning vid arbetsbrist
  • Omställningsavtalet
  • Förtroendemannalagen (FML)
  • Medbestämmandelagen
  • PU-avtal kapitel 8
  • Arbetstidslagen
  • Kollektivavtalet
  • Arbetsmiljölagen
  • Diskriminering och likabehandling

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av personalledning och personalfrågor. Du är antagligen kyrkoherde, kansli­chef, kyrkokamrer, personalchef, personal­ansvarig, personalsekreterare eller förtroende­vald med särskilt ansvar för personalfrågor.

Kursmål

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Du lär dig att tillämpa regler och avtal samt hur du ska agera korrekt i arbetsrättsliga frågor. du lär dig att tillämpa regler och avtal vid anställning och uppsägning och att undvika arbetsrättsliga konflikter i det dagliga arbetet.

Övrigt

Utbildningstid 2 dagar

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans

Kursledare: Pia Wiséen Wernblom, PG Forsberg, Robert Svec från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt, innehåll: P G Forsberg, pergoran.forsberg@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbsida: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Förkunskaper

E-utbildningen: Introduktion till arbetsrätten enligt nya LAS 300 kronor exklusive moms.

Pris: 4 200 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

På distans

Via videoverktyget Zoom
2023-09-26 09:30 - 16:00
2023-09-27 09:30 - 16:00
Platser finns
3 000 kr exkl. moms