Arbetstider och schemaläggning

Som arbetsgivare finns det ett antal arbetstidsregler att förhålla sig till i såväl lag som kollektivavtal. På endagsutbildningen Arbetstider och schemaläggning lär du dig vilka möjligheter reglerna ger, och vilka begränsningar som finns. Rätt använda blir arbetstidsreglerna ett verktyg för dig som arbetsgivare i verksamhetsplaneringen

Kursinnehåll

  • Arbetstidsregler, t ex - EU-regler, Definition av arbetstid, Arbetstidslagen inkl. föreskrifter och viktiga begrepp.
  • Kollektivavtalets arbetstidsregler, t ex - Arbetstid-Begränsningar, Särskilda bestämmelser för präst, kyrkomusiker och vaktmästare, Regler och förutsättningar för obekväm arbetstid och övertid, m.m. 
  • Schemaläggning t ex - Grundläggande schemaregler - områden att utgå ifrån vid schemaläggning, Exempel på parametrar, Lägerschema, Övrigt att ta hänsyn till vid schemaläggning. 
  • Lokalt kollektivavtal - Flexibel arbetstid, Årsarbetstid. 
  • Praktiska övningar, främst genom granskning av exempel på scheman, för några yrkeskategorier. Lösning av case gällande schemaläggning vid läger.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har chefs- eller arbetsledaransvar, eller som arbetar med arbetstidsfrågor och bemanning

Kursmål

Utbildningen ger dig en översikt över lagstiftningen, föreskrifter och centralt avtal. Du lär dig vad du behöver ta hänsyn till vid schemaläggning utifrån gällande lagar, föreskrifter och tillämpliga delar av det centrala avtalet, samt att vid schemaläggning utgå från verksamhetsplaneringen.

Övrigt

Utbildningstid 1 dag

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.

Kursledare: Ylva Linghult samt Peter Sparrfors från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: Ylva Linghult, ylva.linghult@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

På distans

Via videoverktyget Zoom
2023-10-10 09:30 - 16:00
Platser finns
1 500 kr exkl. moms