Att vara skyddskommitté

För att en skyddskommitté ska kunna göra verklig nytta i organisationen krävs det att alla som ingår i den har vissa kunskaper. Framför allt behöver ni veta varför ni är med i kommittén, vad syftet är med arbetet och vad lagar och förordningar på området säger. Med den här utbildningen får ni en bra grund till ett viktigt och roligt kommittéarbete.

Kursinnehåll

Innehåll:
  • Vad är en skyddskommitté och hur kan en sådan arbeta? 
  • Vad säger arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och kyrkans personalpolitiska utvecklingsavtal om skyddskommittéer? 
  • Vilka föreskrifter är viktiga för en skyddskommittés arbete? 
  • Vad har de olika skyddsombuden för roller när det finns en skyddskommitté?? 
  • Vad innebär det att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka? 
  • Vilka kan företräda arbetsgivaren i en skyddskommitté? 
  • Vilka ska och bör ingå?

Målgrupp

Medlemmar i skyddskommitté som är chefer, HR-personal, skyddsombud, fackliga företrädare

Kursmål

Den här utbildningsdagen ger dig grundläggande kunskaper om skyddskommitténs roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du får också en översikt över aktuell lagstiftning och föreskrifter inom området. Utbildningen ger dig de nödvändiga kunskaperna för att aktivt kunna delta i en skyddskommitté.

Övrigt

Utbildningstid 1 dag

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildningsdagen vid utbildning på plats och 3 veckor före vid utbildning på distans.

Kursledare: Förhandlare/rådgivare och/eller specialist ledarskap och arbetsmiljö från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: Anna von Malmborg, anna.vonmalmborg@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Stockholm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
2023-05-03 09:30 - 16:00
Platser finns
2 100 kr exkl. moms

På distans

Via videoverktyget Zoom
2023-10-26 09:30 - 16:00
Platser finns
1 500 kr exkl. moms