Formalia vid styrelsemöten

Kyrkorådet är styrelse i pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat. Styrelsemötet är en viktig del i styrelsearbetet. Hur bör då ett styrelsemöte hållas för att vara effektivt och konstruktivt? Hur får man alla att komma till tals? Vilken formalia gäller egentligen inför, under och efter styrelsemötet?

Kursinnehåll

  • Vad säger kyrkoordningen? 
  • Vad framgår av arbetsordningen? 
  • Vad ska göras innan mötet? 
  • Vad präglar ett bra möte? 
  • Ordförandens och ledamöternas roll
  • Att arbeta på ett konstruktivt sätt 
  • Skriva protokoll 
  • Kommunikation och uppföljning/avstämning.

Målgrupp

Ordförande, sekreterare, ledamöter och ersättare av kyrkoråd.

Kursmål

Formalia som bör gälla inför, under och efter styrelsemötet. Hjälp att strukturera upp ett möte. Erfarenheter av framgångsrika arbetsmetoder för ett bra styrelsemöte. Möjligheter till fördelning av uppgifter och uppföljning/återkoppling.

Övrigt

Utbildningstid 1 dag

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildningsdagen

Kursledare: Pär Åkerström, Per Westberg, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt:
Pär Åkerström, par.akerstrom@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Distansutbildning

Via videoverktyget Zoom
2023-10-12 09:30 - 16:00
Platser finns
1 500 kr exkl. moms