Grundläggande lönebestämmelser

Om du är ny lönehandläggare får du i denna utbildning grundläggande kännedom om lönebestämmelserna i Kyrkans AB. Som attesterande chef ska du efter denna utbildning känna dig trygg med att de löneunderlag du hanterar är riktiga.

Kursinnehåll

  • Arbetstidsregler 
  • Ledigheter, t.ex. föräldraledighet, sjukdom, tjänstledighet
  • Särskilda ersättningar, t.ex. obekväm arbetstid, övertid, förskjuten arbetstid, lägerersättningar 
  • Semester 
  • Resor och traktamenten.

Målgrupp

Attesterande chefer, arbetsledare, personalhandläggare, lönehandläggare

Kursmål

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om lönebestämmelserna i Kyrkans AB - Allmänna bestämmelser.

Övrigt

Utbildningstid 1 dag

Sista anmälningsdag är veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.

Kursledare: Gunnar Fast, Peter Sparrfors, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation,

Kontakt: Gunnar Fast, gunnar.fast@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor:
utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För distansutbildning gäller reducerat pris.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

På distans

Via videoverktyget Zoom
2023-10-03 09:30 - 16:00
Platser finns
1 500 kr exkl. moms