Kyrkorådets arbetsmiljöansvar

Kyrkorådet har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Under utbildningen reder vi ut vad det innebär och de viktigaste frågorna för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Vi går också igenom gränsdragningen mellan kyrkorådets och kyrkoherdens arbetsmiljöuppgifter.

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljölagstiftning 
  • Roller och ansvar 
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken 
  • Arbetstid och ohälsa 
  • Relevanta föreskrifter 
  • Arbetsmiljö- och straffansvar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till ordföranden och ledamöter i kyrkoråd

Kursmål

Utbildningen ger dig en översikt över lagstiftning och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Vi berör också kyrkorådets roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet och uppgiftsfördelningen mellan kyrkoråd och kyrkoherde.

Övrigt

Utbildningstid 1 dag

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.

Kursledare: Anna von Malmborg och Pär Åkerström, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: Anna von Malmborg, anna.vonmalmborg@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: 
utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Stockholm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
2023-10-18 09:30 - 16:00
Platser finns
2 100 kr exkl. moms