Löneberäkning

Lönebestämmelser och allmänna anställningsförmåner i kollektivavtal upplevs ofta som mycket komplicerade. I denna utbildning klargörs lönebestämmelser i Svenska kyrkans AB – Allmänna bestämmelser.

Kursinnehåll

  • Olika löneavdrag, t.ex. sjukledighet, föräldraledighet, tjänstledighet
  • Särskilda ersättningar, t.ex. obekväm arbetstid, övertid, förskjuten arbetstid
  • Lägerersättning
  • Sjukledighet
  • Sjuklön
  • Föräldraledighet
  • Uppehållslön
  • Semesterlön
  • Reseersättning
  • Traktamentsbestämmelser

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är lönehandläggare eller motsvarande

Kursmål

Utbildningen ger dig de nödvändiga kunskaperna för att ta ansvar för löneberäkning


Övrigt

Utbildningstid 2 dagar
Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.

Kursledare: Gunnar Fast och Ancie Friberg för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: Gunnar Fast, gunnar.fast@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.


Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i lönehantering

Pris: 4 200 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

På distans

Via videoverktyget Zoom
2023-05-16 10:00 - 16:30
2023-05-17 09:00 - 16:00
Platser finns
3 000 kr exkl. moms

Stockholm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
2023-11-21 10:00 - 16:30
2023-11-22 09:00 - 16:00
Platser finns
4 200 kr exkl. moms