Lönekartläggning

Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, säger diskrimineringslagen. Därför är alla arbetsgivare i Sverige, oavsett storlek, skyldiga att göra en lönekartläggning varje år. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har ett eget verktyg och en metod för detta som du lär dig på den här utbildningen.

Kursinnehåll

Utbildningen handlar om hur man gör en lönekartläggning med verktyget Löne­kart­läggning i Svenska kyrkan. Metoden går ut på att analysera löne­skillnader mellan kvinnor och män men är också användbar för att jämföra och rangordna olika befattningar. Utbildningen tar också upp diskrimineringslagen och vad Svenska kyrkans avtal säger om lönebildning.

  • Genomgång av metoden Lönekartläggning i Svenska kyrkan
  • Lönebildning enligt Kyrkans avtal
  • Diskrimineringslagen om jämställda löner och anställningsvillkor

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till kyrkoherdar, chefer och personalhandläggare

Kursmål

På utbildningen får du lära dig metoden Lönekartläggning i Svenska kyrkan samt hur lönebildningen ska gå till enligt Svenska kyrkans avtal. Du får också veta vilka krav diskrimineringslagen ställer på arbetsgivare när det gäller jämställda löner och andra anställningsvillkor. Du får de nödvändiga kunskaperna för att kunna göra en lönekartläggning i din egen församling eller ditt pastorat.

Övrigt

Utbildningstid 1 dag
Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor för utbildning på distans.

Kursledare: Mari Burell, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: mari.burell@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

På distans

Via videoverktyget Zoom
2023-11-07 09:30 - 16:00
Platser finns
1 500 kr exkl. moms