MBL - det arbetsgivaren ska kunna

Bestämmelser om inflytande på arbetsplatsen för arbetstagare finns framför allt i MBL. Utbildningen ger en tydlig redogörelse för förhandlingar och information samt går igenom andra för arbetsgivaren centrala frågor.

Kursinnehåll

  • Kollektivavtalet och dess betydelse. 
  • Förhandlingsordning.
  • Förhandlingar; allmän förhandlingsrätt, medbestämmande, när förhandling ska ske, hur en förhandling går till, lokal och central förhandling, protokoll och avslutande
  • Informationsplikt.
  • Tystnadsplikt.
  • Preskriptionsregler.

    Utbildningen förutsätter interaktivitet från deltagaren.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, personalhandläggare och andra som företräder arbetsgivaren i förhandlingar med fackliga motparter.
Viss tidigare erfarenhet av förhandlingar och kontakter med fackliga organisationer underlättar medverkan.

Kursmål

Målsättningen är att alla deltagare ska kunna förstå och tillämpa bestämmelserna i MBL och förhandlingsordningen i en förhandlings­situation. Även strategiska råd lämnas på vägen. De olika avsnitten varvas med diskussioner i grupper.

Övrigt

Utbildningstid 1 dag

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.

Kursledare:
Robert Svec, P G Forsberg, Ulrika Andersson från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: 
Robert Svec, robert.svec@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Förkunskaper

E-utbildningsmodul, MBL i "Introduktion till arbetsrätten i Svenska kyrkan", 300 kronor exklusive moms.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Stockholm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
2023-05-04 09:30 - 16:00
Platser finns
2 100 kr exkl. moms