Sätta lön

Lönebildning kan vara ett bra medel för att styra och utveckla verksamheten – eller ett nödvändigt ont. Med en genomtänkt lönepolitik  och tydliga kriterier kan det bli det förstnämnda. Men ska lönerna verkligen påverka resultat och mål, måste medarbetarna också känna till vad som gäller. På den här utbildningen går vi igenom hela processen – från lönepolitik och bedömning till fackliga förhandlingar och samtal med medarbetarna.

Kursinnehåll

  • Kommunikation med medarbetarna om lön - arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, lönesamtal 
  • Lönebildning och lönepolitik 
  • Löneöversynsprocessen i Kyrkans avtal 
  • Löneförhandling och lönesättande samtal 
  • Diskrimineringslagen 
  • Redskap, lönekartläggning inom Svenska kyrkan.

Målgrupp

Chefer och arbetsgivarföreträdare som ansvarar för eller medverkar vid

Kursmål

Utbildningen ger dig verktyg och metoder för att utveckla lönebildningen, sätta lön, förhandla och genomföra samtal om lön. Den ger dig en översikt över vad diskrimineringslagen och Kyrkans avtal säger om jämställdhet och lön.

Övrigt

Utbildningstid 1 dag

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.

Kursledare: Mari Burell, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: Mari Burell, mari.burell@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

På distans

Via videoverktyget Zoom
2023-09-19 09:30 - 16:00
Platser finns
1 500 kr exkl. moms

Stockholm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
2023-10-17 09:30 - 16:00
Platser finns
2 100 kr exkl. moms