Arbetsrätt i Svenska kyrkan, steg 2

Arbetsgivare inom Svenska kyrkan ställs inför många svåra bedömningar: Vad innebär arbetsgivarens arbetsledningsrätt? Hur förhåller sig kyrkoordningen till lagstiftningen? När utgör misskötsamhet eller sjukdom skäl för uppsägning? Kan jag vid rekrytering kräva medlemskap i Svenska kyrkan? Utbildningen Arbetsrätt i Svenska kyrkan – steg 2 utgör en fristående fortsättning på steg 1. Under två dagar genomgås centrala frågor som en arbetsgivare måste hantera korrekt för att undgå tvister och skadestånd.

Kursinnehåll

Innehåll:
  • Allmänna skyldigheter i anställningen; arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet, lojalitetsplikt, kritikrätt, bisyssla, kontroller
  • Förhållandet kyrkoordning–lag; tillsyn, beslutprövning,  överklagande, behörighetsfrågor, behovsprövning
  • Anställningsskyddslagen; uppsägning, arbetsbrist och personliga skäl, turordning, avskedande, verksamhetsövergång 
  • Diskriminering och likabehandling; diskrimineringsgrunderna, repressalier, sexuella trakasserier, lönekartläggning, missgynnande på grund av föräldraledighet 
  • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar m m; ansvarets omfattning, rehabiliteringskedjan, rutiner, arbetsanpassning, kostnader, semester som återhämtning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av personalledning och personal­frågor. Du är antagligen kyrkoherde, kansli­chef, kyrkokamrer, personalchef, personal­ansvarig, personalsekreterare eller förtroende­vald med särskilt ansvar för personalfrågor.

Kursmål

Den här utbildningen ger dig djupare kunskaper i arbetsrätt. Du lär dig att tillämpa regler och avtal samt hur du ska agera korrekt i mer avancerade arbetsrättsliga situationer. Genom att hantera regler och avtal rätt från början kan du undvika arbetsrättsliga konflikter i det dagliga arbetet.

Övrigt

Utbildningstid 2 dagar

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.

Kursledare: PG Forsberg, Pia Wiséen Wernblom samt Per Westberg från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: PG Forsberg, pergoran.forsberg@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbsida: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Förkunskaper

E-utbildning: Introduktion till arbetsrätten i Svenska kyrkan, 300 kronor exklusive moms. Arbetsrätt i Svenskakyrkan, steg 1

Pris: 4 200 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

På distans

Via videoverktyget Zoom
2023-05-09 09:30 - 16:00
2023-05-10 09:30 - 16:00
Platser finns
3 000 kr exkl. moms

Stockholm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
2023-10-31 09:30 - 16:00
2023-11-01 09:30 - 16:00
Platser finns
4 200 kr exkl. moms