Så hanterar du risk- och missbruk


Under utbildningen lär du dig vad som är viktigt att tänka på i det praktiska arbetet kring skadligt bruk (risk- och missbruk), hur du som arbetsgivare ska hantera och agera i frågor som uppkommer därav samt vilka krav du kan ställa på medarbetare. Utbildningen tar också upp risk- och skyddsfaktorer på arbetsplatsen samt hur du kan arbeta förebyggande.
Du får konkreta kunskaper om verktyg, om hur du upprättar handlingsplaner och rutiner samt all nödvändig juridisk inblick i ansvar och skyldigheter för arbetsgivare.

Kursinnehåll

Innehåll

 • Vad är riskbruk, skadligt bruk och beroende
 • Omfattning, exempel alkohol, läkemedel, spel och droger
 • Kopplingen mellan psykisk ohälsa och skadligt bruk
 • Risk- och skyddsfaktorer på arbetsplatsen
 • Företagskultur och struktur
 • Policy, handlingsplaner och rutiner
 • Vad kostar skadligt bruk?
 • Roller och ansvar - Arbetsrättsliga förutsättningar
 • Vilka krav kan du ställa på medarbetare?
 • Tecken och signaler att uppmärksamma
 • Vilka verktyg och hjälpmedel har ni?
 • Vikten av att agera tidigt
 • En fördjupning i de nödvändiga samtalet
 • Erfarenhetsutbyte om samtal kring skadligt bruk

Utbildningen förutsätter interaktivitet från kursdeltagaren. De olika avsnitten varvas med dialog i grupper.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och HR-personal. Vi ser gärna att arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare deltar tillsammans i utbildningen.

Kursmål

Målsättningen är att du lär dig arbeta förebyggande, upptäcka signaler på risk- och missbruk och att kunna hantera och agera som arbetsgivare i frågor och situationer som kan uppkomma därav.

Övrigt

Utbildningstid 1 dag
Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.

Kursledare: Konsult från Alna för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: anna.vonmalmborg@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.