Ordförandeforum

Ordförandeträffar
En god dialog med arbetsgivarorganisationens medlemmar är en av förutsättningarna för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Under ett antal år har arbetsgivarorganisationens stadgar bestämt att stiftsvisa arbetsgivarkonferenser ska hållas med valda ombud varje år. Många har upplevt att arbetsgivarkonferenserna varit intressanta och värdefulla men det finns också synpunkter som visar på att andra behov också finns. Stadgarna har nu ändrats för att skapa förutsättningar för att möjliggöra flera olika medlemsarrangemang. Styrelsen och kansliet är därför angelägna att under återstående mandatperiod träffa flera företrädare för medlemmarna än de valda ombuden till arbetsgivarkonferensen exempelvis ordförande i kyrkoråd och kyrkoherdar.

Kursinnehåll

  • Styrelsefrågor
  • Avtalsfrågor, arbetsrätt och reflektion kring lönebildningen inom Svenska kyrkan
  • Begravningsfrågor

Pris: 0 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

På distans

Tillfället saknar adress
2024-09-24 18:00 - 20:00
Platser finns
0 kr exkl. moms
Tillfället saknar adress
2024-11-05 18:00 - 20:00
Platser finns
0 kr exkl. moms