Mentorprogram för kyrkoherdar

Svenska kyrkans  arbetsgivarorganisations mentorprogram för kyrkoherdar är en strukturerad ledarutveckling med individen i fokus som genomförs av Stiftelsen Minerva.
Som adept i programmet har du alltid en individuell mentor som inte är yrkesverksam i kyrkan. Mentorprogrammet är kvalitetssäkrat och ISO-certifierat.

Kursinnehåll

Mentorprogrammet för kyrkoherdar startar med kartläggning av dina behov av utveckling i din yrkesroll.
Därefter görs en mentormatchning utifrån dina behov och önskemål. Mentorerna kan exempelvis vara verksamhetschefer inom offentlig förvaltning, organisationskonsulter, chefer inom näringsliv eller egna företagare.

Under ett år får du professionell och personlig utveckling genom samtal och reflektion med din mentor, som ger infallsvinklar på ditt ledarskap.

Under programmet genomförs också olika workshops i olika teman med fokus på ledarskap. På det sättet får deltagarna möjlighet att ta del av kunskaper och erfarenheter från både adepter och mentorer i programmet.

Uppföljningar och utvärderingar genomförs kontinuerligt både individuellt och i grupp.

Stiftelsen Minerva
Programmet genomförs av Stiftelsen Minerva, som har 30 års erfarenhet av mentorprogram för ledare inom näringsliv och offentlig förvaltning och sedan 2019 också inom Svenska kyrkan.
Mentor programmet är kvalitetssäkrat och sedan 2014 ISO-certifierat genom DNV (Den norske Veritas), ett stort internationellt kvalitetssäkringsorgan.

Citat från utvärderingarna av förra omgången av Mentorprogram för kyrkoherdar
- Jag har blivit tryggare som ledare eftersom jag har fått hjälp att hantera mig själv och andra på ett konstruktivt sätt. Jag har också fått inspiration från andra adepters och mentorers berättelser och föredrag.
- Jag känner mig tryggare i mitt ledarskap och har haft möjlighet att bolla tankar om min personliga utveckling med någon som har ett "utifrånperspektiv".

Målgrupp

Kyrkoherdar

Kursmål

Professionell och personlig utveckling med fokus på ditt individuella behov som kyrkoherde och chef.

Övrigt

Utbildningstid
  • 6-7 september 2022, start för adepter och kartläggning
  • 18 oktober 2022, upptakt med adepter och mentorer
  • 18 april 2023, halvtidsuppföljning
  • 19 september 2023, avslutning
För kännedom tillkommer tre föreläsningar/seminarier under programmets gång

Sista anmälningsdag 27 juni 2022

Kursledare:
Jörgen Fältsjö
Programansvarig för mentorprogrammet. Jörgen har erfarenhet som chef i olika typer av organisationer samt inom ledar- och organisationsutveckling både med grupper och individer.
Jörgen har varit mentor inom Stiftelsen Minerva vid flera tidigare tillfällen för chefer inom näringslivet.

Marianne Lundberg
Grundare av och ordförande i Stiftelsen Minerva sedan 1992. Marianne har lång erfarenhet av nationella och internationella projekt inom jämställdhet. Marianne har ocksåflera examina inom vårdvetenskap.

Kristina Nasenius
Processledare som utvecklat och genomfört mentorprogram för grupper och individer under tjugo år i Stiftelsen Minervas regi. Kristina har en examen inom utbildningsplanering och erfarenhet av vuxenutbildning, yrkesutbildning och internationellt bistånd.

Kontaktperson om innehåll i mentorprogrammet
Processledare Kristina Nasenius, kristina@minerva.nu, tel 070-280 43 41

Kontaktperson i praktiska frågor
Utredare/utvecklare Pär Åkerström, par.akerstrom@svenskakyrkan.se, 072-452 45 35

Plats bestäms senare.

Pris: 29 000 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.