Kyrkorådsordförande att växa i roll och uppdrag

E-utbildningen Kyrkorådsordförande - att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd och tar sin utgångspunkt i sammanhanget, uppdraget och rollen. Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är helt ny i rollen är intentionen att du ska berikas och stärkas i ditt uppdrag - till kyrkans bästa.

Kursinnehåll

 • Avsnitt 1: Kallelse och rollförståelse - I mitten finns du, kallad av Gud och i ett specifikt uppdrag, en särskild roll
 • Avsnitt 2: Svenska kyrkans sammanhang och organisering - Det större sammanhanget du verkar i.
 • Avsnitt 3: Kyrkorådet som styrelse - Det mer direkta sammanhanget du står i, med specifikt ansvar och specifika uppgifter.
 • Avsnitt 4: Gemensamt uppdrag . Delat ansvar - den konstruktion som är alldeles unik för Svenska kyrkan
 • Avsnitt 5: Styra och leda - Relationen till Kyrkoherden - en av dina viktigaste uppgifter
 • Avsnitt 6: Strategi, beslut och uppföljning - Styrelsens verktyg.
 • Avsnitt 7: Mötesledning - Själva hantverket i ordförandeskapet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

Kursmål

Målet med Kyrkorådsordförande - att växa  roll och uppdrag är att berika och stärka dig i rollen som ordförande för kyrkoråd så att du kan utföra ditt uppdrag för kyrkans bästa.

Övrigt

Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter för alla tretton stift, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sensus och Verbum.
Innehållet utgår från centrala teman som är formulerade av erfarna kyrkorådsordförande från hela landet.

Om du har frågor om utbildningens innehåll och upplägg är du välkommen att kontakta:
 • Charlotte Klingestad, Svenska kyrkan Karlstads stift, charlotte.klingestad@svenskakyrkan.se 
 • Hanna Nyberg, Svenska kyrkan Stockholms stift, hanna.nyberg@svenskakyrkan.se 
 • Anna von Malmborg, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, anna.vonmalmborg@svenskakyrkan.se
 • Martina Croner, Verbum, martina.croner@verbum.se
 • Ulrika Jonsson, Sensus studieförbund, ulrika.jonsson@sensus.se
Om du har praktiska frågor kontakta: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se eller ring, 08-737 70 00

Pris: 750 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Blandat lärande

Blandat lärande och Online
2024-08-31 00:00 - 23:59
Platser finns
750 kr exkl. moms