Förebygg och hantera misskötsel - praktisk hantering i dialog

Vill du lära dig mer om att hantera misskötsel, vad gäller arbetsrättsligt och hur gör man när det inträffar? Är det möjligt att förebygga? vill du dessutom kunna dela erfarenheter med andra och reflektera kring detta?

Kursinnehåll

  • Leda och fördela, vad innebär det?
  • Hur kan man förebygga?
  • Vad innebär saklig grund för uppsägning för personliga skäl?
  • Vad innebär medvetandegöra?
  • Vad innebär dokumentera? Hur gör man?
  • Case inifrån "verkligheten".

Målgrupp

Du kan vara både relativt ny chef eller ha många års erfarenhet men det är en fördel om du har upplevt något personalärende som varit lite krångligt. Det viktigaste är, att du är beredd att lära dig mer om att utöva ledarskapet i lite krångliga situationer, tycker att du aldrig är fullärd i ämnet och vill diskutera med andra som har liknande roll, självklar avidentifierat och att det som är av vikt stannar i rummet.

Kursmål

Utbildningen ger dig en översikt över lagstiftning och inom ämnet saklig grund personliga skäl. Tanken är att omsätta detta till en praktisk hantering och du både ger och får förhoppningsvis dela erfarenheter med andra i liknande situationer.

Övrigt

Utbildningstid 1 dag

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.

Kursledare: Anna-Lena Enström och Ola Falck, förhandlare/rådgivare, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: Anna-Lena Enströmanna-lena.enstrom@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på plats. För utbildning på distans är priset reducerat. 

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

På distans

Via videoverktyget Zoom
2023-11-09 09:30 - 15:30
Platser finns
1 500 kr exkl. moms