Skadligt bruk på arbetsplatsen- e-utbildning ALNA

Är du chef, HR eller skyddsombud? Då har du möjlighet att gå en ny e-utbildning om grunderna i "Skadligt bruk på arbetsplatsen", som berör hur alkohol och andra skadliga bruk påverkar arbetsmiljön och hur du som chef ska agera.
Vår samarbetspartner för denna utbildning är Alna som är experter på skadligt bruk på arbetsplatsen. Utbildningen är främst anpassad för dator men kan också genomföras på mobil eller läsplatta, när du har tid.

Kursinnehåll

Utbildningen består av sju avsnitt och tar cirka 60-90 minuter att genomföra. Om du vill ta en paus, kan du enkelt återgå till där du slutade. Innehållet varierar mellan informativa texter, interaktiva övningar, flera case samt inspelade miniföreläsningar och frågefilmer. Utbildningen har även ett avslutande kunskapstest.

Innehåll:
 1. Inledning
  Vad vet du om skadligt bruk? Var går egentligen gränserna? Vad har skadligt bruk med arbetslivet att göra?
 2. Alkohol, läkemedel, spel och narkotika
  Vi går översiktligt igenom de vanligaste typerna av skadligt bruk och hur de hanteras på arbetsplatsen.
 3. En arbetsmiljöfråga
  Hur påverkar alkohol och andra skadliga bruk arbetsmiljön? Vad innebär det att vara medberoende?
 4. Varningssignaler
  Vilka tecken kring skadligt bruk ska chefen vara uppmärksam på?
 5. Förebyggande arbete
  Arbetsplatsen är en viktig arena för preventivt arbete. Hur går det till? Vad är viktigt att tänka på?
 6. Agera vid misstanke
  Vid misstanke om att en medarbetare har en problematik kring skadligt bruk ska du som arbetsgivare agera. Hedvig Törneman svarar på vanliga frågor från chefer och ger också goda råd på vägen.
 7. Rehab kring skadligt bruk
  Hur fungerar en rehabilitering? Vad händer vid återfall? Vi går igenom processen och rollerna samt hur det kan gå till.

Målgrupp

Chefer, HR eller skyddsombud.

Kursmål

Utbildningen ger dig ökad förståelse för och grundläggande kunskaper om skadligt bruk, hur det påverkar arbetsmiljön, roller och ansvar samt hur en rehabiliteringsprocess kan se ut. Tanken är att deltagare efter avslutad utbildning ska känna sig tryggare i att hantera dessa. frågor

Övrigt
Utbildningstid 60-90 minuter

Kontakt: Anna von Malmborg, anna.vonmalmborg@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Pris: 1 000 kr exkl. moms

E-utbildning
Platser finns
1 000 kr exkl. moms