Rätt bemanning för verksamhetens behov

E-utbildningen Rätt bemanning för verksamhetens behov, går igenom grunderna i arbetet med omställning.
När en arbetsgivare ska göra en omställning, det vill säga förändra organisationen på ett sätt som påverkar personalen, uppstår ofta många frågor. Hur går omställningen till? I vilken ordning behöver vi förhandla, ta beslut och informera? Hur gör jag en riskbedömning inför ändring?

Utbildningen består av filmer, text- och bildpresentationer samt ett antal övningar. du har tillgång till utbildningen i 12 månader och genomför dsen vid din dator eller surfplatta när det passar dig.

Kursinnehåll

Arbetsgivaren har skapat en processkarta för omställning i Svenska kyrkan. Den innehåller sju olika faser. Faserna innehåller i sin tur olika aktiviteter, det vill säga åtgärder som arbetsgivaren behöver vidta. Under utbildningen går vi igenom processkartans olika faser och dess aktiviteter. Exempel på sådant som behandlas under e-utbildningen är:
  • Proaktiva åtgärder inför omställning
  • Förberedelser inför en omställningsprocess
  • Så genomför du en omställning
  • Tidsplanering och kommunikationsplan
  • I vilken ordning olika beslut fattas vid omställning
  • Arbetsmiljöarbete under en omställningsprocess
  • Arbetsbrist, omplaceringsutredning och turordning
  • Uppsägningstid
  • Vad behöver du tänka på när den nya organisationen är på plats

Kursmål

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i både arbetsrätt och arbetsmiljörätt knutet till omställning. Efter genomförd utbildning har du lärt dig hur du kan arbeta proaktivt, ansvarsfullt och omsorgsfullt med omställning. du har också lärt dig i vilken ordning olika aktiviteter genomförs vid omställningsarbete.

Övrigt

Utbildningstiden är ca 3 timmar. Det fungerar utmärkt att dela upp och göra utbildningen vid flera tillfällen.

Pris 500 kronor exklusive moms. 

Du har tillgång till utbildningen i 12 månader. När du har gjort hela utbildningen kan du få ett diplom som bevis på genomförd utbildning.

Kursledare: Mari Burell, förhandlare/rådgivare, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.


E-utbildning
Platser finns
500 kr exkl. moms