Kyrkorådets arbetsgivaransvar

I rollen som ledamot i kyrkoråd ingår ett arbetsgivaransvar. De förtroendevalda har därigenom det yttersta ansvaret för hur församlingen/pastoratet m. fl. uppträder som arbetsgivare.
I delegationsordningen och genom beslut ges kyrkoherden i uppdrag att praktiskt företräda, fatta beslut och agera i dessa frågor. De förtroendevalda ansvarar därefter för att följa upp fattade beslut.
Kyrkorådet måste ha de nödvändiga kunskaperna för att ta sitt ansvar som arbetsgivare. Under utbildningen reder vi ut vad detta innebär och går också igenom gränsdragningen mellan kyrkorådets och kyrkoherdens ansvarsområden.

Kursinnehåll

  • Vad innebär arbetsgivaransvaret?
  • Vilka regler finns?
  • Olika roller och dess innebörd
  • Möjlighet till diskussion/utbyte genom case/övningarMålgrupp

Utbildningen vänder sig till ordförande och ledamöter i kyrkoråd

Kursmål

Under utbildningen ges en översiktlig redogörelse av arbetsgivaransvaret och hur rollfördelningen mellan kyrkoråd och kyrkoherde bör se ut.

Övrigt

Utbildningstid: 1 dag

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor för utbildning på distans

Kursledare: Regionala förhandlare/rådgivare, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: Ulrika Andersson, ulrika.andersson2@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation webbplats: www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på distans.

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.