Att leda sig själv och andra

För att möta en ökad efterfrågan på ledarutvecklingsprogram för alla chefer och arbetsledare med personalansvar, lanseras nu  ett nytt tillskott och komplement till våra uppskattade i chefs- och ledarutvecklingsprogram, "Att leda sig själv och andra" med fokus på den personliga utvecklingen.

Kursinnehåll

Utvecklingsprogrammets utgångspunkt är att din förmåga att leda andra påverkas av din egen personliga utveckling och mognad. När du växer som människa påverkar det också dig i din ledarroll. Därför står den egna utvecklingen i fokus genom hela programmet.

Programmet består av fyra olika moduler om tre dagar där upplevelsebaserade moment varvas med teorier, reflektion och chefshandledning. Hela tiden med koppling till den egna vardagen och den egna ledarrollen. Mellan modulerna får deltagarna hemuppgifter som utförs i par eller individuellt.

Feedback och kommunikation är viktiga inslag i programmet som också präglas av dialog, reflektion och delade erfarenheter, hela tiden med syftet att kunna vidga de perspektiven och fördjupa förståelsen för den egna ledarrollen.

Deltagarna får också ta del av de olika verktyg som kan vara relevanta i olika situationer. Vedertagna och beprövade ledarskapsteorier finns som en röd tråd genom hela programmet.
Genom programmet får deltagarna också tillgång till ett utökat kollegialt nätverk över stiftsgränserna.

Målgrupp

Chefer eller arbetsledare med personalansvar inom Svenska kyrkan

Kursmål

Innehållet kommer att utgå från det egna ledarskapet och fokusera på hur jag som ledare kan skapa förutsättningar för att genomföra bra möten, dialogsamtal och medarbetarsamtal men även svåra samtal och feedback. En annan aspekt som lyfts i programmet handlar om gruppdynamik och hur ledare och grupp påverkar varandra. Genom ökad insikt om detta samspel får du som deltagare möjlighet att utvecklas i din ledarroll och därmed också påverka medarbetares möjligheter till att utveckla sig själva och verksamheten.

Övrigt


"Att leda sig själv och andra" genomförs under 2023 i sammanlagt 12 dagar fördelat på fyra träffar  på Stiftsgården Stjärnholm i Oxelösund

Datum
25-27 januari, 22-24 mars, 24-26 maj samt 6-8 september

Logi
Logi finns bokad på Stjärnholm. Kostnad för måltider samt logi betalas av deltagaren

Avgift

30 000 kronor exklusive moms

Max 12 deltagare, så boka din plats redan idag!

Kursledare
Monica Klingvall
Monica har mer än 20 års erfarenhet som ledarskapskonsult. Monica har genomfört  många och omfattande ledarutvecklingsprogram och haft hundratals chefer i individuell coaching/handledning. Hon har erfarenhet från en rad olika branscher och organisationer, bland annat idéburna kunskapsorganisationer med komplexa uppdrag. Hon har femton års egen chefserfarenhet. I grunden är hon socionom och hon har även en examen från det 4-åroga programmet i individ-, grupp-, och organisationsutveckling från Gestaltakademin i Skandinavien.

Bo Lindvall
Bo har mer är 30 års erfarenhet som konsult inom ledarskap och organisationsutveckling. bo har de senaste åren arbetat mest med statliga myndigheter och verk samt kunskapsintensiva, idéburna organisationer. Han har planerat och genomfört ett stort antal omfattande ledarutvecklingsprogram samt individuell coachning/handledning för chefer. Han har tio års egen chefserfarenhet, är fil kand. i religionshistoria och har även en examen från Gestaltakademin i Skandinaviens 4-åriga program i individ-, grupp-, och organisationsutvecklingsprogram.

Har du frågor om programmet? Kontakta gärna Anna von Malmborg, anna.vonmalmborg@svenskakyrkan.se

Har du praktiska frågor? Kontakta Pia Magnusson, pia.magnusson@svenskakyrkan.se

Sista anmälningsdag är fem veckor före startdatum.

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.