Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet

Vill du lära dig mer om ramarna för arbetsledningsrätten? Till exempel var hittar man stöd för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet? Vilka rättigheter har arbetstagare och arbetsgivare gentemot varandra på jobbet?

I utbildningen "Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet" stärks din kännedom om regelverket genom praktiska exempel som utgår från vanliga scenarion i vardagen. Exempelvis är många medarbetare medvetna om sina rättigheter men inte skyldigheter och att dessa inte bara gäller vid anställningens början och slut utan även under pågående anställning.

Kursinnehåll

  • Hur hanterar du samarbetssvårigheter och bristande arbetsprestationer?
  • Vem och vad avgör hur arbetet skall ledas, fördelas och utföras?
  • Vad innebär anställningskontraktet egentligen?

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och övriga befattningar som verkar som arbetsgivarens företrädare i sin yrkesroll

Kursmål

- Att hantera svåra frågor genom kännedom och insyn i regelverk
- Att hantera vanliga scenarion som du kan möta i din vardag. Genom tips och råd utifrån praktiska exempel delar du och övriga kursdeltagare med sig av erfarenheter till varandra som bidrar till ökad kännedom.

Övrigt


Utbildningstid:  1 dag
Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor för utbildning på distans

Kursledare: Anders Orinius och Ulrika Andersson, förhandlare/rådgivare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontaktperson: Anders Orinius, anders.orinius@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskskyrkan.se 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på distans, för utbildning på plats är avgiften högre.


Kommande tillfällen i

På distans

Via videoverktyget Zoom
2023-04-24 09:00 - 12:00
Få platser kvar
1 000 kr exkl. moms
Via videoverktyget Zoom
2023-08-29 09:00 - 12:00
Inga platser kvar
1 000 kr exkl. moms