Avslut av anställning - personliga skäl

I utbildningen "Avslut av anställning - personliga skäl" får du som chef, arbetsledare eller övriga företrädare för arbetsgivaren lära dig mer om flera olika sätt som en anställning kan avslutas på.
Under utbildningen fördjupar vi oss i frågor som du som arbetsgivare behöver tänka på vid uppsägning av personliga skäl (ej sjukdom) och avsked. Vilka beteenden kan motivera uppsägning av personliga skäl? Hur ska arbetsgivaren hantera en misskötselsituation? Vad innebär sakliggrundsbegreppet "sakliga skäl" med krav på misskötsel, medvetenhet och skada?

För att ge god vägledning och fördjupning i de regler som gäller och hur det ska hanteras arbetsrättsligt varvas föreläsningar med gruppövningar i utbildningen.

Kursinnehåll

Vi berör bland annat misskötsamhet i olika former, formalia, tidsfrister och arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, och övriga befattningar som verkar som arbetsgivarens företrädare i sin yrkesroll

Kursmål

Utbildningen syftar till att ge en fördjupning i de regler som gäller anställdas misskötsamhet och andra brott mor anställningsavtalet som kan leda till skiljande från anställningen samt ge vägledning till hur dessa fall ska hanteras arbetsrättsligt.
Vi kommer också att gå igenom den nya begreppet "sakliga skäl" som införts i lagen om anställningsskydd.
Föreläsningar varvas med gruppövningar.

Övrigt


Utbildningstid: Halvdag, 9.00-12.30

Sista anmälningsdag för utbildning på distans är 3 veckor före och för utbildning på plats 5 veckor före.

Kursledare: Ulrika Andersson, förhandlare/rådgivare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Kontakt: Ulrika Andersson, ulrika.andersson2@svenskakyrkan.se

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Priset nedan gäller utbildning på distans. För utbildning på plats är avgiften högre.

Kommande tillfällen i

På distans

Via videoverktyget Zoom
2023-05-09 09:00 - 12:30
Inga platser kvar
1 000 kr exkl. moms
Fullbokat
Via videoverktyget Zoom
2023-10-05 09:00 - 12:30
Platser finns
1 000 kr exkl. moms