Så här fyller du i anställningsavtalet! Enligt LAS (e-utbildning)

E-utbildningen ”Så här fyller du i anställningsavtalet” är ett stöd när du ska fylla i ett korrekt anställningsavtal enligt gällande lagkrav enligt LAS. De nya lagkraven gäller från och med 2022-10-01, ingångna avtal före detta datum behöver inte skrivas om.

Kursinnehåll

  • Genomgång av anställningsavtalets olika delar, ny mall och nya lagkrav gällande from 2022-10-01.

  • Kunskap om den utökade informationsskyldigheten enligt LAS, Lag (1982:80) om anställningsskydd 6 c §.

  • Praktiskt arbete med ett antal olika övningar för fördjupad kunskap.

Målgrupp

E-utbildningen vänder sig till dig som skriver anställningsavtal. Du kan till exempel vara kyrkoherde, annan chef med personalansvar eller inneha en HR-funktion. Eller kanske är du kyrkorådets ordförande som behöver stöd i att fylla i ett anställningsavtal för blivande kyrkoherde.

Kursmål

Att fylla i ett anställningsavtal korrekt utifrån gällande lagar och kollektivavtal, vilket är väldigt viktigt då anställningsavtalet är juridiskt bindande och gäller fullt ut.

Utbildning ger dig en bekväm guide till var du hittar mer information som är relevant för att fylla i ett anställningsavtal korrekt.

Pris: 300 kr exkl. moms

E-utbildning
Platser finns
300 kr exkl. moms