Introduktion till arbetsrätten i Svenska kyrkan (E-utbildning)

Denna e-utbildning ger dig grunderna i den svenska  arbetsrätten. Efter genomförd utbildning vet du hur den arbetsrättsliga lagstiftningen fungerar och hur arbetsrätten i Svenska kyrkans påverkas av Svenska kyrkans avtal inom några viktiga områden.

Du har tillgång till utbildningen i 12 månader från anmälan. Datumet i listan nedan påverkar inte din utbildningstid. Det visas endast av tekniska skäl. 

Kursinnehåll

E-utbildningen består av sex olika moduler:
  • Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Semesterlagen (SemL)
  • Föräldraledighet (FL)
  • Arbetstidslagen (ATL)
  • Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
  • Diskrimineringslagen (DL)

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till kyrkoråd, kyrkoherdar, kanslichefer och chefer med personalansvar 

Kursmål

Efter genomförd utbildning har du lärt dig grunderna i hur den arbetsrättsliga lagstiftningen fungerar och hur arbetsrätten i Svenska kyrkan påverkas av Svenska kyrkans avtal inom några viktiga områden.

Övrigt

Modulerna kan genomföras vid olika tillfällen eller efter varandra beroende på vad som passar dig bäst. du kan när som helst pausa påbörjad modul för att återgå vid ett senare tillfälle.
Hela utbildningen tar ca 2-3 timmar att genomföra och avslutas med ett test. Blir du inte godkänd första gången kan du alltid göra om testet. När du har klarat alla moduler kan du få ett diplom som bevis på genomförd utbildning.

Du har tillgång till utbildningen i 12 månader från anmälan. Datumet i listan nedan påverkar inte din utbildningstid. Det visas endast av tekniska skäl.

Kontaktperson innehåll: Pia Wiséen Wernblom

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare 

Pris: 300 kr exkl. moms

E-utbildning
Platser finns
300 kr exkl. moms