MBL-förhandling – så går det till (E-utbildning)

E-utbildningen MBL-förhandling - så går det till går igenom grunderna i medbestämmandelagen.
Chefsjurist Robert Svec och arbetsrättsjurist P G Forsberg lär ut de viktigaste begreppen och hur du som arbetsgivare ska hantera MBL-förhandlingar.

Utbildningen består av text och film samt ett antal övningar.

Du har tillgång till utbildningen i 12 månader från anmälan. Datumet i listan nedan påverkar inte din utbildningstid. Det visas endast av tekniska skäl. 

Kursinnehåll

E-utbildningen MBL-förhandling - så går det till går igenom grunderna i medbestämmandelagen.
Chefsjurist Robert Svec och arbetsrättsjurist P G Forsberg lär ut de viktigaste begreppen och hur du som arbetsgivare ska hantera MBL-förhandlingar.

Utbildningen består av text och film samt ett antal övningar.

Du har tillgång till utbildningen i 12 månader från anmälan. Datumet i listan nedan påverkar inte din utbildningstid. Det visas endast av tekniska skäl. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, personalhandläggare och andra som företräder arbetsgivaren i förhandlingar med fackliga motparter.

Kursmål

Efter genomförd utbildning har du lärt dig att planera, genomföra och avsluta MBL-förhandlingar.
Du har också lärt dig de grundläggande begreppen i medbestämmandelagstiftningen.

Övrigt

Utbildningstid, ca 30 minuter

Kontaktperson innehåll: Robert Svec

Praktiska frågor, utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats:  svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Du har tillgång till utbildningen i 12 månader från anmälan. Datumet nedan påverkar inte din utbildningstid. Det visas endast av tekniska skäl.

Efter genomgången utbildning kan du få ett diplom. 

Pris: 300 kr exkl. moms

E-utbildning
Platser finns
300 kr exkl. moms