Rättvisa löner - metod för lönekartläggning (E-utbildning)

E-utbildning som lär dig grunderna i lönekartläggning på mindre än trettio minuter.
Kursledare Mari Burell lotsar dig igenom de olika stegen i metoden.
Gå utbildningen var du vill, när du vill! Enkelt och effektivt!

Du har tillgång till utbildningen 12 månader från anmälan. Datumet i listan nedan  påverkar inte din utbildningstid. Det visas endast av tekniska skäl. 

Kursinnehåll

  • Syftet med lönekartläggning
  • Hur en lönekartläggning går till
  • Hur blanketterna ska fyllas i
  • Hur resultatet ska analyseras

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till arbetsgivare inom Svenska kyrkan 

Kursmål

Du lär dig hur du genom systematiskt arbete kan upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Övrigt

Kursledare, Mari Burell

Utbildningstid ca 30 minuter

Kontaktperson innehåll: Mari Burell

Praktiska frågor: utbildning.arbetsgivare@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats: svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Du behöver sitta vid en dator, helst utanför GIP-skrivbordet, eller vid en iPad. Ha gärna hörlurar till hands och var uppkopplad med sladd mot nätet för bästa kvalitet.
När du anmäler dig får du tillgång till en länk som du kopplar upp dig med.

Du har tillgång till utbildningen i 12 månader från anmälan. Datumet i listan nedan påverkar inte din utbildningstid. Det visas endast av tekniska skäl.

Efter genomgången utbildning kan du få ett diplom. 

Pris: 300 kr exkl. moms

E-utbildning
Platser finns
300 kr exkl. moms