Introduktion till arbetsrätten enligt nya reglerna i LAS! (e-utbildning)

Denna e-utbildning ger dig som arbetsgivare grunderna i den svenska arbetsrätten enligt nya reglerna i LAS (lagen om anställningsskydd). Viktiga förändringar har skett inom visstidsanställningar och skäl till uppsägning.

Kursinnehåll

E-utbildningen består av sex olika moduler:
  • Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Semesterlagen (SemL)
  • Föräldraledighetslagen (FL)
  • Arbetstidslagen (ATL)
  • Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
  • Diskrimineringslagen (DL)

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till kyrkoråd, kyrkoherdar, kanslichefer och chefer med personalansvar.

Kursmål

Efter genomförd utbildning har du lärt dig grunderna i hur den arbetsrättsliga lagstiftningen fungerar och hur arbetsrätten i Svenska kyrkan påverkas av Svenska kyrkans avtal inom några viktiga områden.

Pris: 300 kr exkl. moms

E-utbildning
Platser finns
300 kr exkl. moms