Arbetsrätt i Svenska kyrkan steg 1 (blandat lärande)

Vill du bli en ännu bättre arbetsgivare? När du vet mer om lagar och Kyrkans kollektivavtal underlättar det arbetet på hemmaplan. Du undviker också att hamna i konfliktsituationer genom att du är säker på vad som gäller. Arbetsgivarfrågor/Arbetsrätt, Steg 1 handlar om vårt arbetsrättsliga system med lagar, kollektivavtal och möjligheter till lokala alternativ. Denna utbildning med blandat lärande består av en del e-utbildning och en del lärarledd träff. 

Kursinnehåll

Utbildningen har ett blandat lärande upplägg. Du genomför först en e-utbildning  som du ska ha gått klart innan den lärarledda träffen. Under e-utbildningen får du grundläggande kunskaper som krävs inför de lärarledda dagarna.

Under de lärarledda dagarna får du teoretisk och praktisk utbildning som varvar föreläsning, diskussioner, övningar och verkliga fall.

  • Vårt arbetsrättsliga system
  • Lagen om anställningsskydd (LAS) - Anställningsavtal - Uppsägning av personliga skäl - Uppsägning vid arbetsbrist
  • Omställningsavtalet
  • Förtroendemannalagen (FML)
  • Medbestämmandelagen
  • PU-avtal kapitel 8
  • Arbetstidslagen
  • Kollektivavtalet
  • Arbetsmiljölagen
  • Diskriminering och likabehandling

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av personalledning och personalfrågor. Du är antagligen kyrkoherde, kansli­chef, kyrkokamrer, personalchef, personal­ansvarig, personalsekreterare eller förtroende­vald med särskilt ansvar för personalfrågor. 

Kursmål

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Du lär dig att tillämpa regler och avtal samt hur du ska agera korrekt i arbetsrättsliga frågor. du lär dig att tillämpa regler och avtal vid anställning och uppsägning och att undvika arbetsrättsliga konflikter i det dagliga arbetet.


Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.