Våld och hot på arbetsplatsen

Våld och hot på arbetsplatsen är en svår men viktig arbetsmiljöfråga för arbetsgivaren men självklart också för den som utsätts och som oroar sig för att bli utsatt. Arbetsgivare i Svenska kyrkan måste agera för att hindra hot och våld och hantera alla händelser som berör våld och hot. 
Utbildningen ”Våld och hot på arbetsplatsen” ger upplysning om de krav som ställs på arbetsplatsen och hur man kan agera, för att skapa trygghet och beredskap.

Kursinnehåll

  • Att kartlägga och identifiera risksituationer
  • Förebyggande åtgärder
  • Ansvaret att förebygga hot och våld
  • Handlingsplan efter en situation
  • Vad kan och får vi göra om vi blir utsatta för hot och våld
  • Rutiner vid hot o våld

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR-personal. Vi ser gärna att arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare deltar tillsammans i utbildningen. 


Övrigt


Utbildningens längd:  1 dag

Sista anmälningsdag är 5 veckor före utbildning på plats och 3 veckor före utbildning på distans.

Kursledare: 
Pär Åkerström, utredare, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Sara Strandberg, arbetsmiljöspecialist, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

Praktiska frågor: 
Välkommen att kontakta Helén Andersson, utbildningsadministratör 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation  Direkt: 08-737 72 50,
e-post: 
helen.andersson4@svenskakyrkan.se

Kursmål

Hur du praktiskt skapar förutsättningar för trygga och säkra arbetsförhållanden. Vilka situationer som kan bli farliga och hur det går att skydda sig. Vad du ska göra vid risk för hot och våld eller om någon utsätts för hot och våld. Vad du som arbetsgivarföreträdare och som skyddsombud har för ansvar. Du får tips och idéer med dig om hur du kan arbeta med hot och våld i samband med det systematiska arbetsmiljöarbetet

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Stockholm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
2023-05-23 09:30 - 16:00
Platser finns
2 100 kr exkl. moms