Ny som chef

Nu startar Skao en utbildning för dig som är ny som chef.  Vi har tagit fram en utbildning, som fokuserar på tre viktiga områden när det gäller att vara arbetsgivarföreträdare och ha personalansvar som du behöver kunna hantera i din roll som chef. kommunikation/ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö. 

Kursinnehåll

Du får genom praktiska övningar träna din kommunikationsförmåga. Du får tips på vad som kan vara viktigt att tänka på för att skapa förutsättning för välfungerande medarbetare och arbetslag.    

Vi går tillsammans igenom arbetsledningsrätten, ditt och arbetstagarnas ansvar. Vi går igenom arbetsrättsliga lagar och avtal som stödjer dig i din roll som chef. 

Vidare går vi igenom den arbetsmiljölagstiftning som du behöver känna till för att hantera de krav som ställs på din verksamhet. 

Utbildningen är helt ny och varvar teori med praktiska övningar och avser ge introduktion till vad som är viktigt att känna till om lagstiftning och de avtal som du har att förhålla dig till samt vikten av att arbeta med den egna och gruppens utveckling.  


Praktiskt utförande 

Du får ta del av en e-utbildning innan vårt första möte. 

Gediget kursmaterial ingår. 

Du kommer att få träna rent praktiskt på din nyförvärvade kunskap i gruppform. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som nyligen har tillträtt rollen som chef och inte har haft rollen längre än två år. 


Medverkande 

Pia Schmidt, förhandlare/rådgivare med bakgrund som HR chef, ledarskapskonsult och flera års erfarenhet som chef inom det privata näringslivet 


Sara Strandberg, arbetsmiljöspecialist med bakgrund som chef på Arbetsmiljöverket samt flera års erfarenhet som chef inom socialtjänsten. 


Thomas Jordan, lektor och docent vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. 


Upplägg


Dag 1-2:  Internat på Åkeshof slott, Stockholm 

Dag 3:   Åkeshof slott, Stockholm 


Pris 

Pris 7500 kronor exklusive moms. Kostnad för logi och måltider tillkommer. 


Övrigt 

Deltagarantalet är maximerat till 18 personer. 


Har du frågor om programmet? Kontakta gärna Sara Strandberg sara.strandberg@skao.se eller Pia Schmidt pia.schmidt@skao.se 

Kursmål

Efter genomgången utbildning känner du dig stärkt i tre huvudområdena kommunikation/ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljöDu bygger genom din närvaro och ditt engagemang dessa dagar ett framtida nätverk med kollegor i samma roll. 

Pris: 7 500 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.