Svåra medarbetarsamtal - för dig som HR-person

Bistår du chefer i din profession under svåra medarbetarsamtal? Vill du lära dig mer och öva dessa samtal?

I utbildningen ”Svåra medarbetarsamtal” lär du dig mer om och tränar på svåra medarbetarsamtal under trygga former tillsammans med andra HR-personer i Svenska kyrkan.

Kursinnehåll

Utbildningen ger dig en översikt över samtalets olika beståndsdelar, förberedelser och feedback. Du får möjlighet att träna på samtal, något som du haft tidigare eller något som du har framför dig, i en liten grupp.

Framgångsfaktorer för dig som går utbildningen är att du är öppen för att träna samtal, dela med dig, ta emot och ge feedback.

Exempel på besvärliga eller svåra samtal kan vara
- en medarbetare som inte levererat enligt anställningsavtalet, som kanske inte gör det den ska eller missköter sig.
- att någon ska få ”ringa” löneförhöjning.
- omplaceringar eller andra förändringar.

  • Teori om samtalets olika delar
  • Försvarsmekanismer
  • Praktisk hantering av ”Det svåraste med samtalet just nu för dig”
  • Feedbackmodell inför övningen
  • RollspelMålgrupp

Utbildningen vänder sig till HR personer eller annan som bistår chefer i svåra medarbetarsamtal.

Kursmål

Utbildningen ger dig en översikt över samtalets olika beståndsdelar, förberedelse mm. Sedan får du möjlighet att träna samtal, något som du haft tidigare eller något som du har framför dig. Du kommer ha rollen både som HR, som medarbetare och som observatör.

Pris: 2 100 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Stockholm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
2024-09-10 10:00 - 15:00
Få platser kvar
2 100 kr exkl. moms
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
2024-11-07 10:00 - 15:00
Platser finns
2 100 kr exkl. moms