Verksamhetsansvar och ideellt engagemang

Vad innebär ideellt engagemang i Svenska kyrkan? Vad är det för skillnad mellan anställdas arbete, förtroendevaldas uppdrag och ideellas engagemang och uppgifter? Hur ser gränsdragningen ut mellan dessa roller? Den här utbildningen reder ut begrepp och frågor som rör ideellt engagemang. Den förtydligar och exemplifierar de olika rollerna och fastställer gränsdragningen mellan dem.

Kursinnehåll

Utbildningen ger dig en översikt av gällande lagstiftning och kyrkoordning när det kommer till gränsdragning mellan olika roller och förhållningssätt. Den ger dig även en orientering i relevanta organisatoriska förutsättningar.

 • Kyrkosyn/ församlingssyn/folkkyrka
 • Definition av ideellt arbete, om kriterier för ideellt arbete och om kriterier för anställning
 • Om trygg arbetsmiljö och försäkringsskydd
 • Tystnadsplikt/anmälningsskyldighet
 • Formalia om lekmannamedverkan och mottagande i gudstjänst
 • Om rollförståelse och relationer mellan  anställda, förtroendevalda och ideellt engagerade
 • Relevanta juridiska frågor
 • Uppdragsformuleringar, kontrakt, gåvor. Hur kan en policy kring ideellt arbete se ut? 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till 

 • Kyrkoherdar (verksamhetschefer)  
 • Kyrkorådsordförande och andra förtroendevalda  
 • De som leder ideella i verksamheten (diakoner, pedagoger och andra)
 • Ledare för ideella ledare (ansvariga i verksamheten)  


Utbildare: 

Per Westberg, stabsjurist

Pär Åkerström, utredare, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

 

Praktiska frågor: 

Välkommen att kontakta Helén Andersson, utbildningsadministratör 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation  Direkt: 08-737 72 50,

e-post: helen.andersson@skao.se


Kommande tillfällen

På distans

Tillfället saknar adress
Platser finns
1 500 kr exkl. moms