Organisatorisk och social arbetsmiljö - vad är det? Hur gör man?

Välkommen till Skao:s e-utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö. I den här utbildningen får du lära dig vad organisatorisk och social arbetsmiljö är och tips på hur du kan göra.

Kursinnehåll

  • Vilket ansvar du har för arbetsmiljön och hur jag ska förebygga ohälsa som arbetsgivare, med utgångspunkt i föreskriften.
  • Förståelse för hur det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet hänger ihop med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Kunskap om roller och ansvar i arbetet med OSA.
  • Praktiska tips för att jobba förebyggande på din arbetsplats.


Målgrupp

Chef/ledare, HR-person, Kyrkoherde

Pris: 300 kr exkl. moms

Det finns i dagsläget inga kommande tillfällen för denna utbildning.